Naše služby 

Unsere Dienstleistungen

                            Pro německy mluvící firmy zajišťujeme následující služby.                                 V případě, že jste nenašli požadovanou službu, kontaktujte nás.
Für deutschsprachige Unternehmen bieten wir soweit wie möglich folgende Dienstleistungen an.  Wenn Sie den erforderlichen Service nicht gefunden haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Webové stránky /      Website I.

Překlopení web. stránek (DE, A, CH) z německého jazyka do češtiny. 

Überarbeitung Web. Seiten (DE, A, CH) von Deutsch nach Tschechisch.

Jednorázově / Einmalig

Webové stránky /      Website II.

Průběžná aktualizace stránek, doplňování aktualit. Sledování návštěvnosti stránek. Kontaktování návštěv na stránkách.

Kontinuierliche Aktualisierung von Seiten, Aktualisierung von Nachrichten. Verfolgen Sie den Site-Verkehr. Kontaktaufnahme mit Website-Besuchern.

Roční smlouva / Jahresvertrag

Technická podpora / Technischer Support

Technická podpora při řešení nejrůznějších aplikací v různých odvětvích průmyslu.(Osobně, telefonicky nebo e-mail)

Technischer Support für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen.(Persönlich, per Telefon oder E-Mail)

Měsíční nebo roční smlouva / Monats- oder Jahresvertrag

Marketingová podpora / Marketingunterstützung

Vyhledání vhodných zákazníků, kontaktování potencionálních zákazníků. Hromadný mailing, zajištění a podpora při výstavách. Měsíční výkazy.

Geeignete Kunden finden, potenzielle Kunden kontaktieren. Massen-E-Mail, Unterstützung für Ausstellungen. Monatliche Abrechnungen

Roční smlouva / Jahresvertrag

Obchodní podpora / Geschäftsunterstützung

Pomoc při zpracování nabídek a následně i objednávek. V případě fungujícího e-shopu, podpora a správa e-shopu. 

Unterstützung bei der Bearbeitung von Angeboten und anschließenden Bestellungen. Im Falle eines funktionierenden E-Shops Unterstützung und Verwaltung des E-Shops

Roční smlouva / Jahresvertrag

Spolupracující oblasti / Kooperationsbereiche

CZ/SK x DE, A, CH(německy mluvící část), možnost i rusky mluvící země.

CZ / SK x DE, A, CH (deutschsprachiger Teil), russischsprachige Länder möglich.


dle služby

  Partner v oblasti pojištění

     Versicherungspartner

OK GROUP a.s. poskytuje kompletní servis v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, zemědělského pojištění, občanského pojištění, pojištění obecního majetku, risk managementu a finančních služeb souvisejících s pojišťovnictvím a finančním poradenstvím.

OK GROUP a.s. bietet einen umfassenden Service in den Bereichen Industrie- und Unternehmensrisikoversicherung, Agrarversicherung, Zivilversicherung, kommunale Sachversicherung, Risikomanagement und Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen und Finanzberatung.


              Zprostředkujeme /                           Wir vermitteln

              Co ještě ?

             Was noch?

V případě, že jste nenašli požadovanou službu, kontaktujte nás.

Wenn Sie den erforderlichen Service nicht gefunden haben, kontaktieren Sie uns bitte.


                info@prumysl24.cz
        

Speciální nabídka pro školy

Sonderangebot für Schulen

Prodej závěsného pojízdného systému švédské firmy AB Tabula pro prezentaci mapových podkladů.
Verkauf des Fahrwerkssystems der schwedischen Firma AB Tabula zur Präsentation von Karten.

Příklady naší fungující spolupráce

Beispiele unserer Zusammenarbeit


autosen - dodavatel komponentů pro automatizaci.

Wir sind autosen, the sensor company.

Einfachste Produktauswahl. Höchste Produktqualität. Revolutionär günstige Preise. Schnellste Lieferung. Nachhaltige Kundenzufriedenheit. Wir nehmen unseren Maßstab nicht auf die leichte Schulter. Für tausende Kunden gehen wir jeden Tag die extra-Meile und versorgen Menschen und Maschinen mit der Sensorik und den Automatisierungssystemen der Zukunft.
                       autosen

ARMANO - dodavatel komponentů pro měření tlaku, teploty, kalibrační zařízení a příslušenství.

ARMANO - Lieferant von Komponenten für Druck, Temperatur, Kalibriergeräte und Zubehör.

                     ARMANO


Create Flow - dodavatel čerpadel (12 a 24V) do chemického a potravinářského průmyslu. 

Create Flow - Lieferant von Pumpen (12 und 24V) für die Chemie- und Lebensmittelindustrie

                     Create Flow

V případě, že jste nenašli požadovanou službu, kontaktujte nás.

Wenn Sie den erforderlichen Service nicht gefunden haben, kontaktieren Sie uns bitte.


Název E-mail Zpráva Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat

Všeobecné informace

Allgemeine Informationen

Na tomto místě získáte aktuální informace o průmyslu v ČR, ale i v EU. Novinky a trendy v různých oblastech průmyslu.
Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zur Industrie in der Tschechischen Republik, aber auch in der EU. Nachrichten und Trends in verschiedenen Branchen.

 CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby.

CzechTrade bietet Exporteuren Informations- und Unterstützungsdienste an.

                       CzechTrade

Aktuální informace z oblasti průmyslu a hospodářství v ČR.

Aktuelle Informationen zu Industrie und Wirtschaft in der Tschechischen Republik

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Tschechisch-deutsche Industrie- und Handelskammer

                             ČNOPK